Data Dosen Program Studi Sosiologi

No Nama Dosen Tetap NIDN* Tanggal Lahir Jabatan Gelar Pendidikan S1, S2, S3 Bidang Keahlian Utk Setiap Jenjang Pendidikan
Akademik*** Akademik dan Asal Univeristas
1 Fadlia V. Yotolembah (Alm.) 00 0107  4603 Palu, 1 Juli 1946 Guru Besar Dra S1 UNTAD Sosiologi
MS S2 UNPAD Ilmu-Ilmu Sosial
Dr S3 UNAIR Ilmu-Ilmu Sosial
2 Christian Tindjabante, 00  1005  5706 Kolonodale,10-05-1957 Lektor Kepala Drs S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UGM Sosiologi
Dr S3 UGM Sosiologi
3 Muhammad Nur Ali 00  2406  6303 Mapane, 24 April 1963 Guru Besar Drs S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNHAS Menejemen Perkotaan
Dr S3 UNIVERSITAS NEGERI MALANG Psikologi Pendidikan
4 Hasan Muhammad 00  1011  6009 Parigi, 10 November 1960 Lektor Kepala Drs S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNPAD Sosiologi antropologi
Dr S3 UNPAD Sosiologi antropologi
5 Nuraisyah Ambo 00  1803  6303 Ujung Pandang, 18 Maret 1963 Lektor Kepala Dra S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNHAS Administrasi Pembangunan
Dr S3 UNIBRAW Administrasi Pembangunan
6 Sulthan Zainuddin, 00 1507  6907 Sidrap, 15/07/1969 Lektor Kepala S.Sos S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNHAS PWP
Dr S3 IPD SOSIOLOGI
7 Andi Mascunra Amir 00 1412  6407 Selayar, 14/12/1964 Lektor Kepala Dra S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNHAS Sosiologi
DR S3 UNM Sosiologi
8 Irwan Karim, 00  1102  6003 Kamonji, 11/02/1960 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNPAD Sosiologi & antropologi
9 Andi Maddukelleng, 00  1112  5902 Sabila, 11/12/1959 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UGM Sosiologi
10 Hadisuddin 00  0809  6002 Bone, 08/09/1960 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
11 H. Dahlan Haji Hasan 00  0703  5804 Bima, 07/03/1958 Lektor Kepala Drs. S1 UNHAS Sosiologi
M.Si S2 UNAIR Ilmu-Ilmu Sosial
12 Abdul Kadir Patta 00  0707  6206 Bantaeng, 07/07/1962 Lektor Kepala Drs. S1 UNHAS Sosiologi
M.Si S2 UNHAS Sosiologi
13 Abd Hakim, 00  0101  8101 L.T. Solo, 01/01/1966 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
MA S2 UGM Sosiologi
14 Suardin Abd. Rasyid 00  2809  6004 Surumana,28-09-1960 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNHAS Sosiologi
15 Syufri 00  0804  6107 U. Pandang, 18/04/1961 Lektor Kepala Drs. S1 UNHAS Sosiologi
M.Si S2 UNHAS Sosiologi
16 Sudirman 00  0509  6311 Tayadum, 09/05/1963 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
17 Amrin Tahawila 00 0503  5707 Baiya, 05/03/1957 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
18 Daeng Marotja, 00 0708  5909 Ampibabo,7-08-1959 Lektor Kepala Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNHAS Sosiologi
19 Hj. Agustiati 00 2108  6109 Ujung Pandang, 21/08/1961 Lektor Kepala SE, S1 UNHAS Studi Pemb.
M.Si S2 UNHAS Studi Ekonomi Sumber Daya
20 Haslinda Baji Andriani 00 1404 6410 Ujung Pandang, 14-04-1964 Lektor Dra S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNHAS Sosiologi
DR S3 UNM Sosiologi
21 Roslinawaty 00 2104 5909 Pangkajene, 21 April 1959 Lektor Dra S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNPAD Sosiologi
DR S3 UNPAD Sosiologi
22 Nisbah 00 0311  6804 Palu, 3 November 1968 Lektor Dra S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNPAD Sosiologi
DR S3 UNPAD Sosiologi
23 Liesda Dachlan, 00 1708  5508 Makassar, 17/08/1955 Lektor Dra. S1 UNHAS Sosiologi
M.Si S2 UGM Sosiologi
24 Ilmawati 00 0503  5905 Tinombo, 05/03/1959 Lektor Dra. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
25 Ritha SafitrI 00 3001  6804 Donggala, 30/01/1968 Lektor Dra. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
26 Hapri Ika Poigi 00 0510  6309 Sabang, 05/10/1963 Lektor Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UGM Sosiologi
27 Jamaluddin Mariadjang, 00 1410  6206 Beka, 14/10/1962 Lektor Drs. S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 IPB Sosiologi Pedesaan
28 Ahmad Sinala, 00 3005  7105 Palu, 31/03/1971 Lektor S.Sos S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UGM Sosiologi
29 Indah Ahdiah 00 1709  7205 Palu, 17/09/1972 Lektor S.Sos S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 AIR LANGGA Pengembangan SDM Minat Keluarga dan Masyarakat
30 Mohamad Saleh 00 2610  6803 Pangalasiang, 26 Okt 1969 Lektor S.Sos S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
31 Zaiful, 00 1910  6709 Bone, 19/10/1967 Lektor S.Sos S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
32 Amining Bannu, 00 2512  5404 Masamba, 25/12/1954 Lektor Drs. S1 Alauddin Makassar. Agidah dan filsafat
M.Ag S2 AIN Syarif Hidatullah Jakarta Agidah dan filsafat
33 Nanang Wijaya, 00 2303  7906 Tondo, 23/03/1979 Asisten Ahli S.Sos S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNPAD Sosiologi
34 Hajir Bahrun Maula, 00 2811  7904 Kololio, 28/11/1979 Asisten Ahli S.Sos S1 UNTAD Sosiologi
M.Si S2 UNTAD PWP
35 Surahman Cinu, 00 1103  6694 Makassar, 11/03/1966 Asisten Ahli Drs S1 UNTAD Sosiologi
Msi S2 UNPAD Sosiologi
Dr S3 UNPAD Sosiologi
Scroll to top